Raspored treninga GD Osijek

 Tel: 031 213 538, Fax: 031 213 537

Raspored treninga

Raspored treninga

Iz izbornika izaberite program za koji želite vidjeti raspored.

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
07:00
Gym Body (Ž) 12
07:30
08:30

Gym Body (Ž) 3
08:45
09:45

Početnica 4
(3 i 4 godine)
08:45
09:45

Gym Body (M) 3
08:45
09:45

Predškolci 5
(5-7 godina novi)
08:45
09:45

GYM CYCLING 3
08:45
09:45
08:00
Prenatal Gym 1
08:45
09:45
Prenatal Gym 1
08:45
09:45
09:00
Roditelji i bebe 9
(10 - 18 mjeseci)
09:00
09:45
Roditelji i bebe 9
(10 - 18 mjeseci)
09:00
09:45
10:00
Roditelji i bebe 1
(18 - 24 mjeseci)
10:00
10:45

Golden Age Gym 3
10:00
11:00
Roditelji i bebe 2
(24 - 36 mjeseci)
10:00
10:45

Golden Age Gym 4
10:00
11:00
Roditelji i bebe 1
(18 - 24 mjeseci)
10:00
10:45
Roditelji i bebe 3
(1x, 18 - 36 mjeseci)
10:00
10:45

Golden Age Gym 4
10:00
11:00
Roditelji i bebe 2
(24- 36 mjeseci)
10:00
10:45

Golden Age Gym 3
10:00
11:00
Roditelji i bebe 8
(1x, 18 - 36 mjeseci)
10:00
10:45

Gym Body (Ž) 6
10:00
11:00

Predškolci 6
(5 i 6 godina)
10:00
11:00

Gym Body (M) 6
10:00
11:00
11:00
Golden Age Gym 2
11:15
12:15
Mama Gym 1
11:00
12:00

Golden Age Gym 1
11:15
12:15
Golden Age Gym 2
11:15
12:15
Golden Age Gym 1
11:15
12:15
Mama Gym 1
11:00
12:00
Gym Body (Ž) 9
11:15
12:15

Početnica 5
(3 i 4 godine)
11:15
12:15

Gym Body (M) 9
11:15
12:15

Školarci 2
(1. - 4. razred, 3x)
11:15
12:15

Gym Body (M) 12
12:15
13:15
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Roditelji i bebe 5
(24 - 36 mjeseci)
16:15
17:00

Školarci 4
(1. - 4. razred)
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 1
16:15
17:15

Gym Body (M) 1
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 4
17:30
18:30

Gym Body (M) 4
17:30
18:30

Predškolci 2
(5 i 6 godina)
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 7
18:45
19:45

Početnica 2
(3 i 4 godine novi)
18:45
19:45

Školarci 1
(1. - 4. razred)
18:45
19:45

Gym Body (M) 7
18:45
19:45

GYM CYCLING 2
18:45
19:45
Roditelji i bebe 4
(18 - 24 mjeseci)
16:15
17:00

Gym Body (Ž) 2
16:15
17:15

Predškolci 3
(5 i 6 godina)
16:15
17:15

Gym Body (M) 2
16:15
17:15

GYM CYCLING 5
16:15
17:15

Roditelji i bebe 7
(24- 36 mjeseci)
17:30
18:15

Gym Body (Ž) 5
17:30
18:30

Predškolci 4
(4 i 5 godine)
17:30
18:30

Gym Body (M) 5
17:30
18:30

GYM CYCLING 1
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 8
18:45
19:45

Početnica 3
(3 i 4 godine novi)
18:45
19:45

Gym Body (M) 8
18:45
19:45

Predškolci 7
(5 i 6 godina)
18:45
19:45
Gym Body (Ž) 3
16:15
17:15

Početnica 4
(3 i 4 godine)
16:15
17:15

Gym Body (M) 3
16:15
17:15

Predškolci 5
(5-7 godina novi)
16:15
17:15

GYM CYCLING 3
16:15
17:15

Roditelji i bebe 6
(1x, 24 - 36 mjeseci)
17:30
18:15

Gym Body (Ž) 6
17:30
18:30

Predškolci 6
(5 i 6 godina)
17:30
18:30

Gym Body (M) 6
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 9
18:45
19:45

Početnica 5
(3 i 4 godine)
18:45
19:45

Školarci 2
(1. - 4. razred, 3x)
18:45
19:45

Gym Body (M) 9
18:45
19:45
Roditelji i bebe 5
(24 - 36 mjeseci)
16:15
17:00

Gym Body (Ž) 1
16:15
17:15

Školarci 4
(1. - 4. razred)
16:15
17:15

Gym Body (M) 1
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 4
17:30
18:30

Gym Body (M) 4
17:30
18:30

Predškolci 2
(5 i 6 godina)
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 7
18:45
19:45

Školarci 1
(1. - 4. razred)
18:45
19:45

Početnica 2
(3 i 4 godine)
18:45
19:45

Gym Body (M) 7
18:45
19:45

GYM CYCLING 2
18:45
19:45
Roditelji i bebe 4
(18 - 24 mjeseci)
16:15
17:00

GYM CYCLING 5
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 2
16:15
17:15

Predškolci 3
(5 i 6 godina)
16:15
17:15

Gym Body (M) 2
16:15
17:15

Roditelji i bebe 7
(24- 36 mjeseci)
17:30
18:15

Gym Body (Ž) 5
17:30
18:30

Predškolci 4
(4 i 5 godine)
17:30
18:30

Gym Body (M) 5
17:30
18:30

GYM CYCLING 1
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 8
18:45
19:45

Početnica 3
(3 i 4 godine)
18:45
19:45

Gym Body (M) 8
18:45
19:45

Predškolci 7
(5 i 6 godina)
18:45
19:45
17:00
18:00
19:00
20:00
Gym Body (Ž) 10
20:00
21:00

Junior Gym Body 2
(5 - 7 razred)
20:00
21:00

Teen Gym Body
(8. razred i srednjoškolci)
20:00
21:00

Gym Body (M) 10
20:00
21:00

Školarci 3
(1-4 razred)
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 11
20:00
21:00

Junior Gym Body 1
(5, 6 i 7 razred)
20:00
21:00

Gym Body (M) 11
20:00
21:00

GYM CYCLING 4
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 10
20:00
21:00

Školarci 3
(1-4 razred)
20:00
21:00

Teen Gym Body
(1-4 razreda stari, napredni 3x)
20:00
21:00

Gym Body (M) 10
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 12
20:00
21:00

Školarci 2
(1. - 4. razred, 3x)
20:00
21:00

Gym Body (M) 12
20:00
21:00

Junior Gym Body 2
(5 - 7 razred)
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 11
20:00
21:00

Gym Body (M) 11
20:00
21:00

Junior Gym Body 1
(5, 6 i 7 razred)
20:00
21:00

GYM CYCLING 4
20:00
21:00
21:00
Acro Gym Body 1
21:15
22:15
Acro Gym Body 2
21:15
22:15
Acro Gym Body 1
21:15
22:15
Acro Gym Body 2
21:15
22:15
22:00

Ponedjeljak

 • Roditelji i bebe 9
  09:00 - 09:45
 • Roditelji i bebe 1
  10:00 - 10:45
 • Golden Age Gym 3
  10:00 - 11:00
 • Golden Age Gym 2
  11:15 - 12:15
 • Roditelji i bebe 5
  16:15 - 17:00
 • Školarci 4
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 1
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 1
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 4
  17:30 - 18:30
 • Predškolci 2
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 7
  18:45 - 19:45
 • Početnica 2
  18:45 - 19:45
 • Školarci 1
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 7
  18:45 - 19:45
 • GYM CYCLING 2
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 10
  20:00 - 21:00
 • Junior Gym Body 2
  20:00 - 21:00
 • Teen Gym Body
  20:00 - 21:00
 • Gym Body (M) 10
  20:00 - 21:00
 • Školarci 3
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 1
  21:15 - 22:15

Utorak

 • Prenatal Gym 1
  08:45 - 09:45
 • Roditelji i bebe 2
  10:00 - 10:45
 • Golden Age Gym 4
  10:00 - 11:00
 • Mama Gym 1
  11:00 - 12:00
 • Golden Age Gym 1
  11:15 - 12:15
 • Roditelji i bebe 4
  16:15 - 17:00
 • Gym Body (Ž) 2
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 3
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 2
  16:15 - 17:15
 • GYM CYCLING 5
  16:15 - 17:15
 • Roditelji i bebe 7
  17:30 - 18:15
 • Gym Body (Ž) 5
  17:30 - 18:30
 • Predškolci 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 5
  17:30 - 18:30
 • GYM CYCLING 1
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 8
  18:45 - 19:45
 • Početnica 3
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 8
  18:45 - 19:45
 • Predškolci 7
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 11
  20:00 - 21:00
 • Junior Gym Body 1
  20:00 - 21:00
 • Gym Body (M) 11
  20:00 - 21:00
 • GYM CYCLING 4
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 2
  21:15 - 22:15

Srijeda

 • Roditelji i bebe 9
  09:00 - 09:45
 • Roditelji i bebe 1
  10:00 - 10:45
 • Golden Age Gym 2
  11:15 - 12:15
 • Gym Body (Ž) 3
  16:15 - 17:15
 • Početnica 4
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 3
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 5
  16:15 - 17:15
 • GYM CYCLING 3
  16:15 - 17:15
 • Roditelji i bebe 6
  17:30 - 18:15
 • Gym Body (Ž) 6
  17:30 - 18:30
 • Predškolci 6
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 6
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 9
  18:45 - 19:45
 • Početnica 5
  18:45 - 19:45
 • Školarci 2
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 9
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 10
  20:00 - 21:00
 • Školarci 3
  20:00 - 21:00
 • Teen Gym Body
  20:00 - 21:00
 • Gym Body (M) 10
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 1
  21:15 - 22:15

Četvrtak

 • Roditelji i bebe 3
  10:00 - 10:45
 • Golden Age Gym 4
  10:00 - 11:00
 • Golden Age Gym 1
  11:15 - 12:15
 • Roditelji i bebe 5
  16:15 - 17:00
 • Gym Body (Ž) 1
  16:15 - 17:15
 • Školarci 4
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 1
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 4
  17:30 - 18:30
 • Predškolci 2
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 7
  18:45 - 19:45
 • Školarci 1
  18:45 - 19:45
 • Početnica 2
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 7
  18:45 - 19:45
 • GYM CYCLING 2
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 12
  20:00 - 21:00
 • Školarci 2
  20:00 - 21:00
 • Gym Body (M) 12
  20:00 - 21:00
 • Junior Gym Body 2
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 2
  21:15 - 22:15

Petak

 • Prenatal Gym 1
  08:45 - 09:45
 • Roditelji i bebe 2
  10:00 - 10:45
 • Golden Age Gym 3
  10:00 - 11:00
 • Mama Gym 1
  11:00 - 12:00
 • Roditelji i bebe 4
  16:15 - 17:00
 • GYM CYCLING 5
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 2
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 3
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 2
  16:15 - 17:15
 • Roditelji i bebe 7
  17:30 - 18:15
 • Gym Body (Ž) 5
  17:30 - 18:30
 • Predškolci 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 5
  17:30 - 18:30
 • GYM CYCLING 1
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 8
  18:45 - 19:45
 • Početnica 3
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 8
  18:45 - 19:45
 • Predškolci 7
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 11
  20:00 - 21:00
 • Gym Body (M) 11
  20:00 - 21:00
 • Junior Gym Body 1
  20:00 - 21:00
 • GYM CYCLING 4
  20:00 - 21:00

Subota

 • Gym Body (Ž) 12
  07:30 - 08:30
 • Gym Body (Ž) 3
  08:45 - 09:45
 • Početnica 4
  08:45 - 09:45
 • Gym Body (M) 3
  08:45 - 09:45
 • Predškolci 5
  08:45 - 09:45
 • GYM CYCLING 3
  08:45 - 09:45
 • Roditelji i bebe 8
  10:00 - 10:45
 • Gym Body (Ž) 6
  10:00 - 11:00
 • Predškolci 6
  10:00 - 11:00
 • Gym Body (M) 6
  10:00 - 11:00
 • Gym Body (Ž) 9
  11:15 - 12:15
 • Početnica 5
  11:15 - 12:15
 • Gym Body (M) 9
  11:15 - 12:15
 • Školarci 2
  11:15 - 12:15
 • Gym Body (M) 12
  12:15 - 13:15
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
08:00
Prenatal Gym 1
08:45
09:45
Prenatal Gym 1
08:45
09:45
Početnica 4
(3 i 4 godine)
08:45
09:45
09:00
Roditelji i bebe 9
(10 - 18 mjeseci)
09:00
09:45
Roditelji i bebe 9
(10 - 18 mjeseci)
09:00
09:45
10:00
Roditelji i bebe 1
(18 - 24 mjeseci)
10:00
10:45
Roditelji i bebe 2
(24 - 36 mjeseci)
10:00
10:45
Roditelji i bebe 1
(18 - 24 mjeseci)
10:00
10:45
Roditelji i bebe 3
(1x, 18 - 36 mjeseci)
10:00
10:45
Roditelji i bebe 2
(24- 36 mjeseci)
10:00
10:45
Roditelji i bebe 8
(1x, 18 - 36 mjeseci)
10:00
10:45
11:00
Mama Gym 1
11:00
12:00
Mama Gym 1
11:00
12:00
Početnica 5
(3 i 4 godine)
11:15
12:15
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Roditelji i bebe 5
(24 - 36 mjeseci)
16:15
17:00
Roditelji i bebe 4
(18 - 24 mjeseci)
16:15
17:00
Početnica 4
(3 i 4 godine)
16:15
17:15

Roditelji i bebe 6
(1x, 24 - 36 mjeseci)
17:30
18:15

Početnica 5
(3 i 4 godine)
18:45
19:45
Roditelji i bebe 5
(24 - 36 mjeseci)
16:15
17:00
Roditelji i bebe 4
(18 - 24 mjeseci)
16:15
17:00
17:00
Roditelji i bebe 7
(24- 36 mjeseci)
17:30
18:15

Početnica 3
(3 i 4 godine novi)
18:45
19:45
Roditelji i bebe 7
(24- 36 mjeseci)
17:30
18:15

Početnica 3
(3 i 4 godine)
18:45
19:45
18:00
Početnica 2
(3 i 4 godine novi)
18:45
19:45
Početnica 2
(3 i 4 godine)
18:45
19:45
19:00

Ponedjeljak

 • Roditelji i bebe 9
  09:00 - 09:45
 • Roditelji i bebe 1
  10:00 - 10:45
 • Roditelji i bebe 5
  16:15 - 17:00
 • Početnica 2
  18:45 - 19:45

Utorak

 • Prenatal Gym 1
  08:45 - 09:45
 • Roditelji i bebe 2
  10:00 - 10:45
 • Mama Gym 1
  11:00 - 12:00
 • Roditelji i bebe 4
  16:15 - 17:00
 • Roditelji i bebe 7
  17:30 - 18:15
 • Početnica 3
  18:45 - 19:45

Srijeda

 • Roditelji i bebe 9
  09:00 - 09:45
 • Roditelji i bebe 1
  10:00 - 10:45
 • Početnica 4
  16:15 - 17:15
 • Roditelji i bebe 6
  17:30 - 18:15
 • Početnica 5
  18:45 - 19:45

Četvrtak

 • Roditelji i bebe 3
  10:00 - 10:45
 • Roditelji i bebe 5
  16:15 - 17:00
 • Početnica 2
  18:45 - 19:45

Petak

 • Prenatal Gym 1
  08:45 - 09:45
 • Roditelji i bebe 2
  10:00 - 10:45
 • Mama Gym 1
  11:00 - 12:00
 • Roditelji i bebe 4
  16:15 - 17:00
 • Roditelji i bebe 7
  17:30 - 18:15
 • Početnica 3
  18:45 - 19:45

Subota

 • Početnica 4
  08:45 - 09:45
 • Roditelji i bebe 8
  10:00 - 10:45
 • Početnica 5
  11:15 - 12:15
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
08:00
Predškolci 5
(5-7 godina novi)
08:45
09:45
09:00
10:00
Predškolci 6
(5 i 6 godina)
10:00
11:00
11:00
Školarci 2
(1. - 4. razred, 3x)
11:15
12:15
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Školarci 4
(1. - 4. razred)
16:15
17:15

Predškolci 2
(5 i 6 godina)
17:30
18:30

Školarci 1
(1. - 4. razred)
18:45
19:45
Predškolci 3
(5 i 6 godina)
16:15
17:15

Predškolci 4
(4 i 5 godine)
17:30
18:30

Predškolci 7
(5 i 6 godina)
18:45
19:45
Predškolci 5
(5-7 godina novi)
16:15
17:15

Predškolci 6
(5 i 6 godina)
17:30
18:30

Školarci 2
(1. - 4. razred, 3x)
18:45
19:45
Školarci 4
(1. - 4. razred)
16:15
17:15

Predškolci 2
(5 i 6 godina)
17:30
18:30

Školarci 1
(1. - 4. razred)
18:45
19:45
Predškolci 3
(5 i 6 godina)
16:15
17:15

Predškolci 4
(4 i 5 godine)
17:30
18:30

Predškolci 7
(5 i 6 godina)
18:45
19:45
17:00
18:00
19:00
20:00
Junior Gym Body 2
(5 - 7 razred)
20:00
21:00

Teen Gym Body
(8. razred i srednjoškolci)
20:00
21:00

Školarci 3
(1-4 razred)
20:00
21:00
Junior Gym Body 1
(5, 6 i 7 razred)
20:00
21:00
Školarci 3
(1-4 razred)
20:00
21:00

Teen Gym Body
(1-4 razreda stari, napredni 3x)
20:00
21:00
Školarci 2
(1. - 4. razred, 3x)
20:00
21:00

Junior Gym Body 2
(5 - 7 razred)
20:00
21:00
Junior Gym Body 1
(5, 6 i 7 razred)
20:00
21:00
21:00
Acro Gym Body 1
21:15
22:15
Acro Gym Body 2
21:15
22:15
Acro Gym Body 1
21:15
22:15
Acro Gym Body 2
21:15
22:15
22:00

Ponedjeljak

 • Školarci 4
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 2
  17:30 - 18:30
 • Školarci 1
  18:45 - 19:45
 • Junior Gym Body 2
  20:00 - 21:00
 • Teen Gym Body
  20:00 - 21:00
 • Školarci 3
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 1
  21:15 - 22:15

Utorak

 • Predškolci 3
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 4
  17:30 - 18:30
 • Predškolci 7
  18:45 - 19:45
 • Junior Gym Body 1
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 2
  21:15 - 22:15

Srijeda

 • Predškolci 5
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 6
  17:30 - 18:30
 • Školarci 2
  18:45 - 19:45
 • Školarci 3
  20:00 - 21:00
 • Teen Gym Body
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 1
  21:15 - 22:15

Četvrtak

 • Školarci 4
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 2
  17:30 - 18:30
 • Školarci 1
  18:45 - 19:45
 • Školarci 2
  20:00 - 21:00
 • Junior Gym Body 2
  20:00 - 21:00
 • Acro Gym Body 2
  21:15 - 22:15

Petak

 • Predškolci 3
  16:15 - 17:15
 • Predškolci 4
  17:30 - 18:30
 • Predškolci 7
  18:45 - 19:45
 • Junior Gym Body 1
  20:00 - 21:00

Subota

 • Predškolci 5
  08:45 - 09:45
 • Predškolci 6
  10:00 - 11:00
 • Školarci 2
  11:15 - 12:15
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
07:00
Gym Body (Ž) 12
07:30
08:30

Gym Body (Ž) 3
08:45
09:45
08:00
09:00
10:00
Gym Body (Ž) 6
10:00
11:00
11:00
Gym Body (Ž) 9
11:15
12:15
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Gym Body (Ž) 1
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 4
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 7
18:45
19:45
Gym Body (Ž) 2
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 5
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 8
18:45
19:45
Gym Body (Ž) 3
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 6
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 9
18:45
19:45
Gym Body (Ž) 1
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 4
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 7
18:45
19:45
Gym Body (Ž) 2
16:15
17:15

Gym Body (Ž) 5
17:30
18:30

Gym Body (Ž) 8
18:45
19:45
17:00
18:00
19:00
20:00
Gym Body (Ž) 10
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 11
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 10
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 12
20:00
21:00
Gym Body (Ž) 11
20:00
21:00

Ponedjeljak

 • Gym Body (Ž) 1
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 7
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 10
  20:00 - 21:00

Utorak

 • Gym Body (Ž) 2
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 5
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 8
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 11
  20:00 - 21:00

Srijeda

 • Gym Body (Ž) 3
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 6
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 9
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 10
  20:00 - 21:00

Četvrtak

 • Gym Body (Ž) 1
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 7
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 12
  20:00 - 21:00

Petak

 • Gym Body (Ž) 2
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (Ž) 5
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (Ž) 8
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (Ž) 11
  20:00 - 21:00

Subota

 • Gym Body (Ž) 12
  07:30 - 08:30
 • Gym Body (Ž) 3
  08:45 - 09:45
 • Gym Body (Ž) 6
  10:00 - 11:00
 • Gym Body (Ž) 9
  11:15 - 12:15
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
08:00
Gym Body (M) 3
08:45
09:45
09:00
10:00
Gym Body (M) 6
10:00
11:00
11:00
Gym Body (M) 9
11:15
12:15

Gym Body (M) 12
12:15
13:15
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Gym Body (M) 1
16:15
17:15

Gym Body (M) 4
17:30
18:30

Gym Body (M) 7
18:45
19:45
Gym Body (M) 2
16:15
17:15

Gym Body (M) 5
17:30
18:30

Gym Body (M) 8
18:45
19:45
Gym Body (M) 3
16:15
17:15

Gym Body (M) 6
17:30
18:30

Gym Body (M) 9
18:45
19:45
Gym Body (M) 1
16:15
17:15

Gym Body (M) 4
17:30
18:30

Gym Body (M) 7
18:45
19:45
Gym Body (M) 2
16:15
17:15

Gym Body (M) 5
17:30
18:30

Gym Body (M) 8
18:45
19:45
17:00
18:00
19:00
20:00
Gym Body (M) 10
20:00
21:00
Gym Body (M) 11
20:00
21:00
Gym Body (M) 10
20:00
21:00
Gym Body (M) 12
20:00
21:00
Gym Body (M) 11
20:00
21:00

Ponedjeljak

 • Gym Body (M) 1
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 7
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 10
  20:00 - 21:00

Utorak

 • Gym Body (M) 2
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 5
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 8
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 11
  20:00 - 21:00

Srijeda

 • Gym Body (M) 3
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 6
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 9
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 10
  20:00 - 21:00

Četvrtak

 • Gym Body (M) 1
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 4
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 7
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 12
  20:00 - 21:00

Petak

 • Gym Body (M) 2
  16:15 - 17:15
 • Gym Body (M) 5
  17:30 - 18:30
 • Gym Body (M) 8
  18:45 - 19:45
 • Gym Body (M) 11
  20:00 - 21:00

Subota

 • Gym Body (M) 3
  08:45 - 09:45
 • Gym Body (M) 6
  10:00 - 11:00
 • Gym Body (M) 9
  11:15 - 12:15
 • Gym Body (M) 12
  12:15 - 13:15
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
08:00
GYM CYCLING 3
08:45
09:45
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
GYM CYCLING 5
16:15
17:15

GYM CYCLING 1
17:30
18:30
GYM CYCLING 3
16:15
17:15
GYM CYCLING 5
16:15
17:15

GYM CYCLING 1
17:30
18:30
17:00
18:00
GYM CYCLING 2
18:45
19:45
GYM CYCLING 2
18:45
19:45
19:00
20:00
GYM CYCLING 4
20:00
21:00
GYM CYCLING 4
20:00
21:00

Ponedjeljak

 • GYM CYCLING 2
  18:45 - 19:45

Utorak

 • GYM CYCLING 5
  16:15 - 17:15
 • GYM CYCLING 1
  17:30 - 18:30
 • GYM CYCLING 4
  20:00 - 21:00

Srijeda

 • GYM CYCLING 3
  16:15 - 17:15

Četvrtak

 • GYM CYCLING 2
  18:45 - 19:45

Petak

 • GYM CYCLING 5
  16:15 - 17:15
 • GYM CYCLING 1
  17:30 - 18:30
 • GYM CYCLING 4
  20:00 - 21:00

Subota

 • GYM CYCLING 3
  08:45 - 09:45
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
10:00
Golden Age Gym 3
10:00
11:00
Golden Age Gym 4
10:00
11:00
Golden Age Gym 4
10:00
11:00
Golden Age Gym 3
10:00
11:00
11:00
Golden Age Gym 2
11:15
12:15
Golden Age Gym 1
11:15
12:15
Golden Age Gym 2
11:15
12:15
Golden Age Gym 1
11:15
12:15
12:00

Ponedjeljak

 • Golden Age Gym 3
  10:00 - 11:00
 • Golden Age Gym 2
  11:15 - 12:15

Utorak

 • Golden Age Gym 4
  10:00 - 11:00
 • Golden Age Gym 1
  11:15 - 12:15

Srijeda

 • Golden Age Gym 2
  11:15 - 12:15

Četvrtak

 • Golden Age Gym 4
  10:00 - 11:00
 • Golden Age Gym 1
  11:15 - 12:15

Petak

 • Golden Age Gym 3
  10:00 - 11:00
No events available!

 

Share it!

Kontakt

Kralja Zvonimira 5, Osijek
Phone: 031 213 538
Fax: 031 213 537
Email: ivana@gdosijek.hr

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline